Selecteer een pagina

Privacyverklaring

De website wijkmanhaarmode.nl wordt u ter beschikking gesteld door Wijkman Haarmode, statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17093969.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet iedere Europese organisatie, vanaf 25 mei 2018, voldoen aan de nieuwe wetgeving, welke is omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wijkman Haarmode verzamelt NAW gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, om gegevens in het klantenbestand te verwerken,

Doel opslag persoonsgegevens door Wijkman Haarmode.

Management (NAW gegevens)

  • klantenhistorie
  • omzet

Bedrijfsvoering (NAW gegevens)

  • bezoekhistorie
  • gegevens behandeling
  • gegevens productgebruik
  • gegevens productverkoop

Marketing (NAW gegevens + e-mailadres)

 

Wijkman Haarmode verwerkt alleen de persoonsgegevens die U ons verstrekt.

Wijkman Haarmode stelt U altijd in de gelegenheid om deze gegevens in te kijken en eventueel te wijzigen of te verwijderen. Een verzoek hiertoe kan worden verstuurd naar contact@wijkmanhaarmode.nl.

Wijkman Haarmode verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij het hier een wettelijke verplichting betreft.

Op deze website worden op geen enkele manier persoonsgegevens van u gevraagd dan wel vastgelegd.

Cookies

De gebruikte cookies voor deze website zijn nodig voor het functioneren van deze website. Er worden geen cookies gebruikt voor het analytische doeleinden of om bezoekers van deze website te volgen.

Privacybeleid andere websites

Op wijkmanhaarmode.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website. Hebt u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar contact@wijkmanhaarmode.nl.

Wij zijn u graag van dienst.